Reportage fotografi

Vi skaber billedserier fra events og begivenheder, opfanger stemninger og fotodokumentation med profesionelle billeder. Vi løser opgaver af teknisk høj kvalitet, og har hurtige leveringstider. Vi har et effektivt arbejdsflow og IT-setup, der gør at vi normalt leverer digitale efterbehandlede billeder indenfor 24-48 timer. I nyhedssamenhænge kan vi efter aftale gøre billeder tilgængelige for fx pressen via serverløsninger indenfor få timer. Vi kan tilbyde at indlejre GPS-data i de digitale billeder. I nogle situationer kan et stort kamera virke intimiderende på omgivelserne. Vi råder også over mindre lydløst kameraudstyr af høj kvalitet, som vi kan anvende efter behov og aftale. Desuden kan vi fotografere og livestreame fra droner.